Asas Wakaf

Dari segi لغة – Bahasa : berhenti, menahan, menghalang. Dari segi Istilah: Apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah S.W.T.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” Surah Ali ‘Imran: 92

Dilaporkan oleh Nafi` (ra) dan Ibn Umar (ra) berkata: Saidina Umar telah diberikan sebidang tanah di Khaibar, beliau kemudian datang kepada Nabi saw dan berkata: “Saya telah diberikan dengan sebidang tanah (di Khaibar) yang merupakan kekayaan yang paling berharga bagi saya. Apakah arahan kamu untuk saya? “Nabi menjawab,” Sekiranya kamu mahu, peliharalah asalnya, dan sedekahlah dengan manfaatnya. “Beliau (Saidina Umar) akan mendermakan (wakaf) tanah itu dengan syarat ia tidak boleh dijual, tidak boleh hibah kepada orang lain dan tidak boleh diwarisi. Tanah itu akan digunakan oleh miskin, kaum kerabatnya, hamba-hamba, fi sabilillah, tetamu dan musafir. Ia sepatutnya tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang mentadbir harta wakaf tersebut dan menguruskan tanah (aset wakaf) untuk mengambil gaji yang munasabah daripada aset wakaf atau berfungsi rakan / beliau dengan pengendalian membuat keuntungan lebih kepada wakaf” – hadith Al-Bukhari, Sahih Bukhari, hadith no. 2620.

Dalil Pensyariatan Wakaf

Perumpamaan (infaq yang dikeluarkan) orang-orang yang menginfaqkan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurnia-Nya, lagi Meliputi ilmu pengetahuan-Nya.

(Al-Baqarah : 261)

Wakaf Am dan Wakaf Khas

Wakaf Am

Pewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ditentukan tujuan yang khusus.

Wakaf Khas

Pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu seperti membina masjid, sekolah agama dan sebagainya.

Infaq: Wakaf - Sedekah - Zakat

Wakaf

 • Tidak wajib;
 • Infaq yang kita beri ain nya diuruskan untuk menjana manfaat. Ain nya kekal, dan manfaatnya diagihkan kepada Islam dan bukan Islam.

Sedekah

 • Tidak wajib;
 • Infaq yang kita beri diuruskan untuk manfaat orang yang memerlukan – umat Islam.

Zakat

 • Wajib;
 • Infaq yang kita beri ain nya diuruskan untuk agihan / manfaat penerima (asnaf dll) – umat Islam.

Rukun Wakaf

Pewakaf

Wakif​

Harta yang diwakafkan

Mauquf

Penerima Wakaf

Mauquf Alaih

Lafaz Wakaf

Sighah

Syarat Harta yang Diwakafkan
Mauquf

 • Harta yang berbentuk kekal yang mempunyai nilai mengikut hukum syarak dan boleh diambil manfaatnya seperti tanah atau bangunan.
 • Harta milik sempurna pewakaf
 • Harta yang dapat diserahkan dan bukan hartanya ditahan seperti harta orang muflis dan harta anak yatim.

Syarat-Syarat Sah Wakaf

 • Wakaf tidak dihadkan tempoh tertentu.
 • Tujuan dan maksud wakaf hendaklah jelas.
 • Wakaf dilaksanakan secara tunai tanpa syarat.
×