Capaian Ilmu - Wakaf

Capaian Ilmu

Wakaf

Garis Panduan Permohonan untuk Kelulusan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri di Bawah Subseksyen 44(11D) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Wakaf

LHDN Malaysia

Tahun Penerbitan: 2020

Bahasa: Bahasa Malaysia

Corporate Waqf University: A Sustainability Model

Ridzwan Bakar, Wardah Sakinah, Rapiah M Zaini, Farzana Sarmin

Tahun Penerbitan: 2019

Bahasa: English

Inovasi Model Wakaf Tunai Di Malaysia Berlandaskan Kepada Garis Panduan Fatwa

Asharaf Mohd. Ramli

Tahun Penerbitan: 2019

Bahasa: Bahasa Malaysia

Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Suruhanjaya Sekuriti

Tahun Penerbitan: 2019

Bahasa: Bahasa Malaysia

Pembangunan Tanah Wakaf Secara Penswastaan: Kajian Terhadap Projek Menara Imarah Wakaf Oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Norliza Md Nuruddin, Hairunnizam Wahid, Aisyah Abdul-Rahman

Tahun Penerbitan: 2019

Bahasa: Bahasa Malaysia

Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework - An Overview

Suruhanjaya Sekuriti

Tahun Penerbitan: 2019

Bahasa: English

Pembentukan Institusi Pengajian Tinggi Berteraskan Wakaf Di Malaysia: Cadangan Model Pelaksanaannya

Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab Rahman, Azizi Che Seman

Tahun Penerbitan: 2018

Bahasa: Bahasa Malaysia

Islamic Fund and Wealth Management Blueprint

Suruhanjaya Sekuriti

Tahun Penerbitan: 2017

Bahasa: English

Sorotan Literatur Pelaksanaan Wakaf Tunai di Malaysia

Muhammad Sofiyuddin Zakaria, Mohd Zamro Muda

Tahun Penerbitan: 2017

Bahasa: Bahasa Malaysia

Manual Pengurusan Tanah Wakaf

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji; Jabatan Perdana Menteri

Tahun Penerbitan: 2016

Bahasa: Bahasa Malaysia

×