Dasar Privasi Data

Pusat Wakaf MAIWP Sdn Bhd (PWMSB) (“kami”) mengendalikan laman web https://wakafwilayah.org  (selepas ini dirujuk sebagai “Perkhidmatan”).

Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut. Dasar Privasi kami untuk PWMSB diuruskan dengan bantuan Dasar Privasi.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan bagi tujuan meningkatkatkan perkhidmatan kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar ini.

Pengumpulan Dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpul

 

Data Peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (“Data Peribadi”)

Data Penggunaan

Kami juga boleh mengumpul maklumat tentang cara Perkhidmatan diakses dan digunakan (“Data Penggunaan”). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, halaman-halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang digunakan untuk halaman-halaman tersebut, pengenalpastian peranti dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Cookies

Kami menggunakan cookies dan teknologi penjejakan yang sama untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Cookies adalah fail dengan data yang mungkin termasuk kod pengecam peranti. Cookies dihantar ke pelayar anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan digunakan adalah untuk mengumpul dan menjejaki maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua cookies atau untuk menunjukkan apabila cookies sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh cookie yang kami gunakan:

 • Sesi cookies

Kami menggunakan Sesi cookie untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.

 • Cookies Pilihan

Kami menggunakan cookies pilihan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.

 • Cookies Keselamatan

Kami menggunakan Cookies Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

PWMSB menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan
 • Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk menyediakan penjagaan dan sokongan pelanggan
 • Untuk memberikan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke – dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada orang-orang dari bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberi maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

PWMSB akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda digunakan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan jika terdapat kawalan yang memadai di tempat termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

 

Pendedahan Data

 

Keperluan Undang-Undang

PWMSB boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan tujuan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta PWMSB
 • Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda penting bagi kami, tetapi tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan sepenuhnya.

Penyedia Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan Perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan Kepada Dasar Privasi ini

Kami akan mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memaklumkan perubahan kepada Dasar Privasi ini sebelum perubahan mula digunapakai dan mengemas kini “tarikh kuatkuasa” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkuatkuasa apabila ia dipaparkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel: admin@wakafwilayah.org

×