Projek Wakaf

Projek Wakaf Dalam Pelaksanaan

Pembangunan Masjid Cina Jalan Davis

Kos Projek
RM 130,000,000

Masjid Anas bin Malik

Pembangunan Semula Masjid Anas bin Malik, Selayang Lama

Kos Projek
RM 10,000,000

Pembinaan Surau Al-Ittifaqiyah, Presint 8E Putrajaya

Kos Projek
RM 4,500,000

Pembinaan Surau
Al-Amin, Taman Rowther

Kos Projek
RM 3,200,000

Pembinaan Surau An-Najah, Persint 9 Putrajaya

Kos Projek
RM 102,000

Menaiktaraf Masjid Al-Najihin, Bandar Sri Permaisuri

Kos Projek
RM 260,000

Pembinaan Surau baru Madrasah Hidayatul Mustaqimah

Kos Projek
RM 913,500

Menaiktaraf Musolla Al-Marjan, Kampung Batu Muda

Kos Projek
RM 250,000

Pembinaan Surau Ar-Raudah, Smk Taman Bukit Maluri

Kos Projek
RM 450,000

Wakaf Al-quran Untuk Sekolah Rendah Dan Menengah Wilayah Persekutuan

Kos Projek
RM 1,413,675

Projek Wakaf Dalam Perancangan

kecenderungan keperluan melaksanakan projek ialah daripada wakaf tunai (wakaf am dan wakaf khas) maka pengagihan manfaat dari dana umum juga disalurkan kepada projek-projek.

Perumahan & Hartanah

Projek wakaf yang memfokuskan manfaat keperluan perumahan, pemilikan hartanah dan pembangunan tanah wakaf.

Sasaran
RM 100 juta

Pendidikan Ilmu

Projek wakaf yang mefokuskan manfaat pendidikan.

Sasaran
RM 55 juta

Kesihatan

Projek wakaf yang memfokuskan manfaat keperluan kesihatan.

Sasaran
RM 45 juta

Ekonomi

Projek wakaf mensasarkan keperluan bantuan manfaat ekonomi.

Sasaran
RM 10 juta

Sosial

Projek wakaf yang mensasarkan manfaat keperluan masyarakat dalam memastikan kesinambungan kehidupan.

Sasaran
RM 4 juta

Dana Kecemasan

Dana wakaf umum yang mensasarkan keperluan kecemasan seperti bantuan bencana alam di dalam dan luar negara.

Sasaran
RM 5 juta

Sains dan Teknologi

Projek wakaf mensasarkan pembangunan sains dan teknologi semasa.

Sasaran
RM 10 juta

Latihan

Projek wakaf yang mensasarkan manfaat keperluan masyarakat untuk mempunyai daya kemahiran.

Sasaran
RM 5 juta

Budaya

Dana wakaf umum yang memastikan budaya murni dalam masyarakat kekal relavan.

Sasaran
RM 5 juta