Projek Wakaf

Projek Wakaf Dalam Pelaksanaan

Masjid Anas bin Malik

Pembangunan Semula Masjid Anas bin Malik, Selayang Lama

Kos Projek
RM 10,000,000

Kutipan Terkini
RM 107,551

Pembinaan Surau Al-Ittifaqiyah

Pembinaan Surau Al-Ittifaqiyah, Presint 8E Putrajaya

Kos Projek
RM 4,500,000

Kutipan Terkini
RM 161,790

Pembinaan Surau
Al-Amin, Taman Rowther

Kos Projek
RM 3,200,000

Kutipan Terkini
RM 4,412

Projek Wakaf Dalam Perancangan

kecenderungan keperluan melaksanakan projek ialah daripada wakaf tunai (wakaf am dan wakaf khas) maka pengagihan manfaat dari dana umum juga disalurkan kepada projek-projek.

Perumahan & Hartanah

Projek wakaf yang memfokuskan manfaat keperluan perumahan, pemilikan hartanah dan pembangunan tanah wakaf.

Sasaran
RM 100 juta

Pendidikan

Projek wakaf yang mefokuskan manfaat pendidikan.

Sasaran
RM 55 juta

Kesihatan

Projek wakaf yang memfokuskan manfaat keperluan kesihatan.

Sasaran
RM 45 juta

Ekonomi

Projek wakaf mensasarkan keperluan bantuan manfaat ekonomi.

Sasaran
RM 10 juta

Kemasyarakatan

Projek wakaf yang mensasarkan manfaat keperluan masyarakat dalam memastikan kesinambungan kehidupan.

Sasaran
RM 4 juta

Dana Kecemasan

Dana wakaf umum yang mensasarkan keperluan kecemasan seperti bantuan bencana alam di dalam dan luar negara.

Sasaran
RM 5 juta