Visi, Misi dan Teras

KERANGKA PELAN STRATEGIK PWM (TAHUN 2022 SEHINGGA TAHUN 2026)

Visi

Peneraju Wakaf Ekonomi, Inovasi Sosial dan Pelaburan Bertaraf Dunia.

Misi

  1. Memajukan Ekonomi Wakaf Melalui Pelaburan dan Pengurusan Aset yang cekap.

  2. Mengoptimum impak Wakaf kepada Masyarakat dan Negara.

Teras

Teras Ekonomi

Fokus Dalaman

Kelestarian Kewangan dan Ekonomi Wakaf

Fokus Luaran

Mengoptimumkan pelaburan dan pengurusan harta yang cekap

Teras Ekosistem

Fokus Dalaman

Capaian kelangsungan mauquf alaih melelui jenama, strategi pemasaran dan pendidikan

Fokus Luaran

Wujud ummah wakaf terbilang dalam kepimpinan maqasid shariah ke arah baru PMW demi negara beradab dan bertamadun untuk manusia sejagat, dunia dan akhirat

Teras Tadbir Urus

Organisasi berprestasi tinggi

Teras Inovasi

Fokus Dalaman

Membudayakan wakaf tunai dan generasi wakaf baru demi visi  peradaban tamadun ummah baru melalui kerjasama strategik dengan pemain industri

Fokus Luaran

Inovasi generasi wakaf patuh Maqasid Shariah yang dinamik untuk peradaban dan tamadun Islam bagi manusia sejagat melalui kerjasama dengan masjid dan surau

×